Julia Perez (JUPE)

Merana – Julia Perez (Jupe)

Am                      G kamulah, kamulah yang aku cinta                 F kamu yang buat terl...

Julia Perez – Gak Jaman

Am       Haiya.. Haiya..           Em Aku sudah gak mau Em Haiya.. Haiya..           Am Balikan sama kamu Am ...